Τα νέα μας

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΖΩΝΩΝ

Εξετάσεις έγχρωμων ζωνών θα

πραγματοποιηθούν

στη 1 Δεκεμβρίου 2018 στις 10:00.

 

Όσοι αθλητές έχουν επιλεγεί για τις εξετάσεις θα

πρέπει να βρίσκονται στη σχολή 9:50 με την

εμφάνιση της σχολής και με την ζώνη που έχουν.